Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vinslövs Handbollsklubb
Välkommen till vår hemsida

Årsmöte 2019-08-26 med dagordning
2019-08-03 16:16
Vinslövs HK håller ordinarie årsmöte måndagen den 26 augusti kl 19.00
Agenda enligt gängse årsmötets stadgar
Varmt välkommen
Styrelsen
Vinslövs HK

Dagordning

Vinslövs Handbollsklubbs Årsmöte

 

Datum:                 2019-08-26                          Kl. 19.00

Plats:                    Klubbrummet

1.       Öppnande av mötet.

2.       Godkännande av mötets utlysande.

3.       Fastställande av dagordning.

4.       Val av ordförande för årsmötet.

5.       Val av sekreterare för årsmötet.

6.       Val av justeringsman, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelse för säsongen 2017-2018 samt dess godkännande.

8.       Resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret samt dess godkännande.

9.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

10.   Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.   Fastställande av medlemsavgifter.

12.   Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 

13.   Antagande av nya stadgar

14.   Val av
a) Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för tiden av (1) år.

b) Val av fyra stycken styrelseledamöter, för tiden av två (2) år.

c) Val av två stycken suppleanter för tiden av ett (1) år.

d) Val av turordning av de valda suppleanterna.

e) Val av två revisorer jämte suppleant, för tiden av ett (1) år.

f) Val av tre ledamöter till valberedning, för tiden av ett (1) år.  

Prisutdelning av Årets VHK:are.
Mötets avslutande


Nyhetsarkiv
Säsongsupptakt2019-08-03 16:09
Träningsmatcher2019-07-29 06:59
Helgens matcher2019-04-03 07:40
Veckans matcher2019-03-25 11:39
Ungdoms SM F 14 steg 42019-03-20 16:34
Avslutningsfest 27/42019-03-18 18:30
Veckans Matcher2019-03-18 08:20
Veckans matcher2019-03-11 08:34
VFC Cupen första helgen2019-02-18 09:56
Bemanning VFC-Cupen 20192019-02-12 10:45
Veckans matcher2018-12-04 08:19
VHK - Helsingsborgs HK2018-10-23 08:33
Kommande matcher2018-10-21 16:11
VHK SHOP2018-10-11 09:46
2018-10-10 22:27
2018-10-10 11:30
VHK-LIGU2018-10-08 15:44
VM i Handboll 20172017-09-03 09:30
2017-07-20 18:55
Handbollskarneval2017-01-25 23:45
Kioskschema våren 20172017-01-11 07:54
2016-12-04 14:20
VM i Handboll 2016-09-01 21:32
Köp VHK Vatten2015-11-26 22:42
 
PARTNERS 2018/2019
DIAMANTPARTNER
GULDPARTNER
SILVERPARTNER
BRONSPARTNER
VINSLÖVSPARTNER
UNGDOMSLEDAREPARTNER
Nätverkspartner
Övrigt